Výsledková listina

Výtvarná súťaž:

Senecká dúha 2023 zoznam výhercov

Správa k výsledkovej listine

Spevácka súťaž:

Tanečná súťaž: