Tanečná súťaž

Tanečná súťaž sa bude konať 8.6.2024.

PROPOZÍCIE

PRIHLÁŠKA

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE

Miesto konania súťaže: Spoločenský dom, Viničné