Tanečná súťaž

Tanečná súťaž sa bude konať v sobotu 10.6.2023.

PROPOZÍCIE

PRIHLÁšKA

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Miesto konania súťaže: Spoločenský dom, Viničné