Kontakt

Organizátor súťaže

Renata Madarászová
SZUŠ R. Madarászovej a OZ SETAS

Telefónne číslo

0904 401 660

Email

seneckaduha@gmail.com